Merkelapparkiv: built to spill

Perfekt

Eg vart gjort merksam på at det er venta storfint besøk til hausten. Doug Martsch og hans eminente orkester Built to Spill spelar opp på Verftet i Bergen og Rockefeller i Oslo, høvesvis 10. og 11. oktober. Og ikkje nok med det, albumet Perfect from Now On skal spelast i sin heilheit. Billettar er lagt […]