Perfekt

Eg vart gjort merksam på at det er venta storfint besøk til hausten. Doug Martsch og hans eminente orkester Built to Spill spelar opp på Verftet i Bergen og Rockefeller i Oslo, høvesvis 10. og 11. oktober. Og ikkje nok med det, albumet Perfect from Now On skal spelast i sin heilheit. Billettar er lagt ut for begge arrangementa.

Sjå også

Ein kommentar

  1. Posted 31. mai, 2008 at 16:38 | Permalink

    Kult! Konserten dannar ein tangent til haustferien sin kronologiske periferi, og kanskje er det korrelasjon til datoane for årets BIFF - eit arrangement som tradisjonelt har ein proporsjonal storleik med haustferien.