Merkelapparkiv: bustadprisar

boliga.no

Det er sagt at det finnast tre typer løgn: løgn, forbannet løgn og statistikk. Dette gjeld definitivt for Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) sin statistikk om bustadprisane.

Ny helg – nok ein gladnyhet

Eg hadde satt meg som mål at mitt neste innlegg på ufjelg ikkje skulle handle om finans, men det er ikkje lett å halde det løftet når ein vaknar opp til ei slik fantastisk overskrift: Notar klarer ikke betale ut lønn

Finanskrise?

Noko av det eg synes er merkverdig med finanskrisa er kordan visse mantra synes å manifestere seg slik at dei tilslutt verkar være ubestridelege faktum.