I den sjette verda

Det er vel på på høg tid å tilrå ei bok, og då fell valet på den seinaste romanen til Tormod Haugland, I den sjette verda. Boka handlar om dei to eigedomsmeklarane Valden og Karlsson som kjem til ei lita vestlandsbygd for å selje ein eigedom. Det viser seg fort at Valden har heilt andre motiv med besøket. Han er oppvaksen i bygda og forlot kona og dottera her for mange år sidan. Det er ikkje berre byrjinga som minner om klassisk western, faktisk er heile boka bygd etter denne lesten. Valden er fast bestemt på å vinne attende kvinna som han framleis elskar, og dessutan er han full av planar og idear for framtida. Men ikkje alle i bygda er glade for at Valden er komen attende, og snart er det duka for forviklingar. Heimkomsten er det sentrale temaet i Haugland si bok, og han drøftar dette på sin heilt særeigne og svært så fornøyelege måte.

Sjå også

Ein kommentar

  1. Cash
    Posted 8. november, 2007 at 10:07 | Permalink

    Denne historien burde absolutt blitt filmet.