Shout Out Louds: Our ill wills

Bra svensk musikk er ikkje mangelvare, men Our ill wills - andreplata til Stockholm-kvintetten Shout out louds, er likevel ei svært trivleg overrasking. Dette er strålande pop-handverk i The shins - land, og ei av årets beste plater så langt.

Sjå også

Ein kommentar

  1. hvrd
    Posted 5. oktober, 2007 at 21:47 | Permalink

    Eg seier berre ein ting: The Cure.