Ny dag – ny medisin

Finanskrisa rullar vidare. Men no har den amerikanske finansministeren endeleg funne ut kva som skal til for å snu trenden. Ikkje overraskande er medisinen forbrukslån. Det høyrest heilt genialt ut!

Både norske og amerikanske politikarar er irriterte over at bankane ikkje låner ut meir pengar. Ein skulle tru at bankane burde få skryt for å gjere noko så rasjonelt som å vere meir forsiktig med utlåna sine, men politikarane vil altså ikkje ha noko av denne praksisen.

I artikkelen over kjem det også fram at bankane planlegg å bruke mykje av pengane dei får i redningspakka til å betale utbyte til akskjeeigarar. Og det synast faktisk Bush administrasjonen er heilt greit. Her er eit utdrag:

The Bush administration has defended the use of the rescue money to pay dividends to shareholders. The Washington Post reported that banks may pay shareholders more than half the amount they receive from the government over the next three years, basically passing on money that might otherwise support new lending. White House officials say that giving money to shareholders also is important for the economy.

Mish kommenterer det på denne måten:

"Giving money to shareholders is important to the economy." Besides fighting needless wars, that sentence sums up the entire Bush Administration philosophy.

Heia finanskrisa!

Sjå også