Månadleg arkiv: november 2008

Ny helg – nok ein gladnyhet

Eg hadde satt meg som mål at mitt neste innlegg på ufjelg ikkje skulle handle om finans, men det er ikkje lett å halde det løftet når ein vaknar opp til ei slik fantastisk overskrift: Notar klarer ikke betale ut lønn

Fareed Zakaria GPS

For folk som set pris på politisk analyse og gode diskusjonar, vil eg gjerne tilrå eit fjernsynsprogram som eg oppdaga tidlegare i haust og som no har vorte eit fast innslag i søndagskvelden min. Fareed Zakaria GPS går på CNN kvar søndag 21.00 norsk tid.

Finanskrise?

Noko av det eg synes er merkverdig med finanskrisa er kordan visse mantra synes å manifestere seg slik at dei tilslutt verkar være ubestridelege faktum.

Dobbeldans og pop

Det var ikkje fritt for at eg fekk ein smule hakeslepp då eg las omtalen av debutplata til bandet KaRL BaRX, A Produkt of Imagination:

Skog Skrike Blod

For nokre år sidan skreiv BT ein artikkel om utanlandske svartmetall-band med norske namn. Avisa forsvann diverre så altfor fort, men takka vere Runar (samt nokre ukjende sjeler) er det no mogleg å få presentert desse godbitane for Ufjelgs lesarar. Det kan diskuterast kor vidt somme av namna er god latin, men underhaldningsverdien er det […]

Helgelyd, veke 47

Høgdepunkt frå gårsdagens fjensynsmeny:

Kortvarig glede

Her kjem ei åtvaring til alle som vurderer å selje skinnet før bjørnen er skoten:

Din fiendes fiende er din venn

Som kjent er det ikkje alle som er like glade i eigedomsmeklarar, men no viser det seg at heller ikkje eigedomsmeklarane likar alle like godt. Spesielt dårleg likt er enkelte professorar frå Norges Handelshøyskole.

Ny dag – ny medisin

Finanskrisa rullar vidare. Men no har den amerikanske finansministeren endeleg funne ut kva som skal til for å snu trenden. Ikkje overraskande er medisinen forbrukslån. Det høyrest heilt genialt ut!

Corner er mål