Tiltakslyst

På Doktor Munk er aktiviteten låg, men det ikkje alle som er like late. I Førde har to eldsjeler satsa på å få arrangere fest for russen ved utstillingshallen natt til 17.mai. Rådmannen er ikkje ubetinga begeistra for planane, så no står heile arrangementet i fare. Simon Vie, ein av initiativtakarane, uttalar skuffa til Firda:

- "Det vil vere direkte bittert om dette går i vasken. Og det vil vere veldig trist for foreldra, etter som vi prøver å få til eit rusfritt arrangement."

Med slike edle motiv er det lov å vere skuffa, og eg stiller meg vantru til styresmaktene som ikkje takkar og bukkar for eit rusfritt russearrangement.
Heile saka kan du lese her

Sjå også

  • Ingen beslekta innlegg

Ein kommentar

  1. hvrd
    Posted 10. mai, 2006 at 12:25 | Permalink

    Ja, her snakkar vi verkeleg om edle hensikter. Eg trur mange russeforeldre hadde følt seg mykje tryggare dersom dei visste at dei håpefulle befant seg på dette arrangementet.